Questo sito utilizza i cookie che ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi acconsenti all'uso dei cookie. - This site uses cookies to help us How to provide quality services . By using Our Services you consent to the use of cookies.

impadalogodefinitivo400pxerasmuslogodefinitivo2

Select Language

 

TULEMUSED ja MÕJU

 1. Täiskasvanute koolituse tulemuslikkuse mõõtmise kriteeriumid, mis aitavad koolituse korraldajatel paremini mõista ebasoodsamas olukorras olevate õppijate vajadusi ning välja töötada neile huvipakkuvat ja tõhusat koolitust. (6500 juhti ja õpetajat Euroopas)
 2. Raamistik ja meetodid ebasoodsamas olukorras olevatele täiskasvanud õppijatele koolituse korraldajatele a) õppe tõhususe mõõtmiseks b) või vajadusel olemasolevate hindamissüsteemide paremaks muutmiseks/arendamiseks (500 koolituse korraldajat ja 60 ametnikku Euroopas).
 3. Soovitused koolituse korraldajatele kuidas ebasoodsamas olukorras olevatele täiskasvanud õppijatele korraldatavat koolitust paremaks, tõhusamaks ja sihtgrupi vajadustele vastavamaks muuta.
 4. IMPADA kasutajate võrgustik ja hindamistulemuste andmekogu võimaldab vahetada kogemusi ja kaasata uusi kasutajaid (60 kasutajat).
 5. Rahvusvaheline konverents ja 4 infopäeva partnermaades sihtgruppide kaasamiseks.


PIKAAJALINE KASU

 1. IMPADA raamistiku ja meetodite kasutuselevõtt ning kohandamine koolituse korraldajate poolt EL maades.
 2. IMPADA raamistiku kasutamine institutsioonide poolt, mis vastutavad täiskasvanuhariduse kvaliteedi jälgimise ja tõhususe eest.
 3. Ebasoodsamas olukorras olevate täiskasvanud õppijate arvu tõus IMPADA meetodeid kasutavates elukestva õppe programmides.

 

PROJEKTIS VÄLJATÖÖTATUD MATERJALID

 1. IMPADA enesehindamise metoodika
 2. IMPADA enesehindamisraamistiku rakendamisjuhend
 3. IMPADA enesehindamisraamistik: ebasoodsas olukorras olevate gruppide täiskasvanuhariduse efektiivsuse parendamine
 4. IMPADA enesehindamise aruanne
 5. IMPADA kvaliteedi parendamise tegevuskava
 6. IMPADA enesehindamisraamistik ebasoodsas olukorras olevate gruppide täiskasvanuharidusele (xls-fail)