Questo sito utilizza i cookie che ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi acconsenti all'uso dei cookie. - This site uses cookies to help us How to provide quality services . By using Our Services you consent to the use of cookies.

impadalogodefinitivo400pxerasmuslogodefinitivo2

Select Language

IMPADA PROJEKTI PARTNERID

Projekti partneriteks on 5 täiskasvanute koolitusega seotud organisatsiooni: koolituse korraldajad, haridusuuringute läbiviijad ja hariduspoliitika elluviijad. Derbyshire Krahvkonna Täiskasvanute Koolituskeskus omad laialdast koolituse tõhususe hindamise kogemust, Poola Haridusuuringute Instituudi kompetents on haridussüsteemide hindamine, Rooma Rahvaülikool korraldab kursusi ebasoodsamas olukorras olevatele täiskasvanutele, Eesti Vabaharidusliit esindab Eesti vabahariduslike koolituskeskute võrgustikku, PROMEA on ekspert haridusuuringute metodoloogia vallas.

 

 

Derbyshire Krahvkonna Täiskasvanute Koolituskeskus (DACES)
http://www.derbyshire.gov.uk/education/adult_education/default.asp

DACES on Derbyshire suurim täiskasvanute koolituskeskus, asutatud 1974. DACES on Derbyshire omavalitsuse (DCC), kus töötab 30,000 inimest, allasutus. Derbyshire krahvkond on umbes 2625 ruutkilomeetrit suur ja elanikkond on (kaasa arvatud Derby linn) 800 000 inimest. 25% Derbyshire elanikkonnast ei oma kvalifikatsiooni. DACES töötab ”Ametite klassifikaatoriga, mille on välja töötanud Oskuste Agentuur. Kinnitatud on 15 suuremat alajaotust, 13 neist õpetab DACES. Õpetatavate teemade hulgas on ka neid, mis ei ole tööalase kvalifikatsiooniga otseselt seotud ning mida kohalik omavalitsus rahastab 3,5 miljoni naelaga aastas. Tööalase kvalifikatsiooniga seotud koolitustest on kõige suurem osa IT alastel kursustel. Mittetööalaste koolituste osas on suurim hulk kunsti- ja käsitöö kursustel millele järgneb tervise teema.

logo IBE

Poola Haridusuuringute Instituut (IBE)
http://www.ibe.edu.pl/pl/

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) on sõltumatu organisatsioon kus viiakse läbi Poola haridussüsteemi interdistsiplinaarseid uuringuid. Instituut on valitsust nõustav ja Poola Kvalifikatsiooniraamistikku ellu viiv organisatsioon.

 

targa Upter

Rooma Rahvaülikool (Upter)
http://www.upter.it/

UPTER on asutatud 1987. aastal Roomas. UPTER loodi kui vanematele inimestele huviharidust pakkuv koolituskeskus kuid on tänaseks ”kolmanda nooruse rahvaülikoolist” muutunud täiskasvanutele täienduskoolitust pakkuvaks koolituskeskus. UPTER koondab mitmeid organisatsioone ja peamine tegevuspaik on Rooma kuid kursusi korraldatakse ka väljaspool. Koolitustegevus toimub peamiselt oktoobrist juunini. Kursuste kestvus on 50 tundi. Rahavaülikoolil on mitu osakonda, millest kõige suurem on keelte osakond. UPTER korraldab kursusi ka ebasoodsamas olukorras olevatele täiskasvanutele kellest enamus on immigrandid ja töötud.

EVHL

Eesti Vabaharidusliit (EVHL)
http://www.vabaharidus.ee/

Eesti Vabaharidusliit on haridussihilisi mittetulundusühinguid ning vabahariduslikke koolitusasutusi ühendav mittetulundusühing. EVHL liikmed on oma põhitegevusena või ühena olulisematest tegevussuundadest määratlenud täiskasvanute vabaharidusliku õppe korraldamise. Vabaharidusliidul on 71 liikmesorganisatsiooni. Eesti Vabaharidusliit toetab oma liikmete hariduslike taotlusi kodanikuühiskonna arengut toetava õpikeskkonna loomisel ning seisab vabaharidusliku õpet väärtustava ja toetava hariduspoliitika eest kohalikul, regionaalsel ja riiklikul tasandil.

promealogo

Kreeka Uuringute ja Arendustegevuse Metoodika Edendamise Ühing (PROMEA)
http://promea.gr/

PROMEA on kodanikeühendus, mis on asutatud 2006. aastal Ateenas. Viimasel 5 aastal on ühing olnud kaasatud 12 Euroopa projekti sh haridusuuringute ja innovaatiliste õppemeetodite teemadega seotud projektid. PROMEA põhitegevusteks on temaatiliste uuringute läbiviimine, e-õppe lahenduste väljatöötamine ja koolituse läbiviimine organisatsioonides.