Questo sito utilizza i cookie che ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi acconsenti all'uso dei cookie. - This site uses cookies to help us How to provide quality services . By using Our Services you consent to the use of cookies.

impadalogodefinitivo400pxerasmuslogodefinitivo2

Select Language

TAUST JA PROBLEEMID

Euroopa Liidu hariduspoliitika kohaselt tuleb täiskasvanute õppes õppimisvõimalused luua kõigile. Vaatamata Euroopa Liidu ja rahvusriikide initsiatiivile ja jõupingutustele saavad õppimisvõimalustest vähem kasu ebasoodsamas olukorras olevad või nn riskirühmadesse kuuluvad inimesed: nimetatud sihtgrupp osaleb õppes vähem ja õppimise efektiivsus on madal. Järjepideva seire ja tulemuste hindamise puudumine takistab koolituse pakkujatel vastu võtta vajalikke otsuseid ebasoodsamas olukorras olevate õppijate kaasamiseks ning tulemusliku ja kvaliteetse koolituse korraldamiseks. Täiskasvanute koolituse korraldajad (koolitusasutused) vajavad metoodikaid ja vahendeid järjepideva seire läbiviimiseks, et tõenduspõhiselt hinnata pakutavat koolitust.

Projekti käigus:

  1. määratletakse kõige olulisemad tegurid, mis mõjutavad koolituse pakkujaid ja pakkumist ebasoodsamas olukorras olevatele täiskasvanud õppijatele;
  2. luuakse  koolituse korraldajatele koolituste seire süsteem ja metoodika, mis toetab enesehindamist ja olemasolevate meetodite tõhustamist;
  3. koguda paremaid praktikaid ja töötada välja soovitused, mis aitavad koolituse pakkujatel ebasoodsamas olukorras olevate täiskasvanute õppe tõhusamaks muuta.

METODOLOOGIA JA TEGEVUSED

  1. Dokumendi analüüs ja fookusgruppide intervjuud, et määratleda tegurid, mis mõjutavad ebasoodsamas olukorras olevate täiskasvanute koolitust.
  2. Töötada välja ühine raamistik, selle elluviimise juhend ja enesehindamise metoodika koolituskeskustele, kus korraldatakse koolitusi ebasoodsamas olukorras olevatele täiskasvanud õppijatele.
  3. Heade kogemuste vahetamine ja soovitused meetodite parendamiseks.
  4. Partnerorganisatsioonide koolitus kuidas kasutada IMPADA raamistikku (süsteemi) oma meetodite parendamiseks.
  5. IMPADA raamistiku testimine ja parendusettepanekute koostamine.
  6. Võrgustiku loomine nendest koolitajatest, kes on valmis kasutama IMPADA meetodit, et tagada tulemuste jätkusuutlikkus.
  7. IMPADA projekti tulemuste tutvustamine koolitajate seminaridel.

Projekt algas: 01.11.2015

Projekt lõpeb: 31.10.2017

Projekti kestus: 24 kuud

Rahastab Erasmus+ programm

Projekti number: 2015-1-UK01-KA204-013666