Questo sito utilizza i cookie che ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi acconsenti all'uso dei cookie. - This site uses cookies to help us How to provide quality services . By using Our Services you consent to the use of cookies.

impadalogodefinitivo400pxerasmuslogodefinitivo2

Select Language

TŁO I WYZWANIA
Pomimo wysiłków krajowych oraz Wspólnotowych polityk, grupy zdefaworyzowane pozostają w gorszej sytuacji w porównaniu z innymi grupami uczących się. Brak systemowych narzędzi ewaluacji i monitorowania procesu edukacyjnego powoduje, że informacje na temat faktycznych efektów uczenia się są niewystarczające i nie pozwalają instytucjom prowadzącym nauczanie osób dorosłych na podejmowanie adekwatnych decyzji oraz poprawę efektywności edukacji, zwłaszcza w grupach zdefaworyzowanych. Instytucje świadczące usługi edukacyjne dla osób dorosłych potrzebują narzędzi i poradnictwa, rozwijających proces samooceny i pozwalających na zrozumienie i poprawę efektywności uczenia. 

CELE

  1. Identyfikacja najważniejszych czynników wpływających na efektywność efektywności instytucji świadczących usługi edukacyjne dla osób dorosłych w grupach zdefaworyzowanych.
  2. Opracowanie wiarygodnych ram i narzędzi pozwalających na ocenę efektywności kształcenia osób dorosłych w grupach zdefaworyzowanych, poprzez zaangażowanie instytucji świadczących usługi edukacyjne w proces samooceny i monitorowania.
  3. Stworzenie ogólnodostępnych źródeł i rekomendacji dla instytucji świadczących usługi edukacyjne, umożliwiających poprawę efektywności kształcenia osób dorosłych.

Plan prac Projektu

  1. Analiza literatury i raportów oraz przeprowadzenie wywiadów grupowych, mających na celu identyfikację czynników wpływających na efektywność kształcenia osób dorosłych w grupach zdefaworyzowanych.
  2. Stworzenie wspólnych ram, przewodnika implementacji oraz metod samooceny oceny efektywności instytucji świadczących usługi edukacyjne w grupach zdefaworyzowanych.
  3. Wymiana doświadczeń na temat dobrych praktyk, celem stworzenia rekomendacji poprawy efektywności edukacji.
  4. Szkolenia dla instytucji świadczących usługi edukacyjne dla osób dorosłych w zakresie wykorzystania narzędzi wypracowanych w projekcie IMPADA.
  5. Pilotażowe testowanie ram samooceny wypracowanych w projekcie IMPADA.
  6. Stworzenie sieci instytucji adaptujących rozwiązania projektu IMPADA.
  7. Promocja rezultatów projektu podczas konferencji i seminariów.

Początek projektu: 01-11-2015
Koniec projektu: 31-10-2017
Czas trwania: 24
Program: Erasmus+
Identyfikator: 2015-1-UK01-KA204-013666