Questo sito utilizza i cookie che ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi acconsenti all'uso dei cookie. - This site uses cookies to help us How to provide quality services . By using Our Services you consent to the use of cookies.

impadalogodefinitivo400pxerasmuslogodefinitivo2

Select Language

Instytucje zaangażowane w projekt

Projekt IMPADA realizowany jest przez konsorcjum złożone z 5 instytucji z 5 różnych krajów Unii Europejskiej, zajmujących się świadczeniem usług edukacyjnych, badaniami edukacyjnymi oraz rozwojem polityk publicznych. Derbyshire Adult Community Education Service (DACES) to jedna z największych w Zjednoczonym Królestwie instytucji zajmujących się kształceniem osób dorosłych oraz rozwojem metod poprawy efektywności edukacji. Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest największym polskim instytutem badawczym zajmującym się tematyką badań edukacyjnych. Uniwersytet Ludowy w Rzymie (UPTER) prowadzi szkolenia dostosowane do potrzeb osób dorosłych z grup zdefaworyzowanych. Estońskie Stowarzyszenie Edukacji Pozaformalnej Dorosłych (ENAEA) jest stowarzyszeniem estońskich instytucji szkolących, reprezentujących je na forum krajowych i międzynarodowym. Grecka PROMEA jest stowarzyszeniem wyspecjalizowanym w projektowaniu i implementacji metod badawczych w sektorze edukacyjnym.

Derbyshire Adult Community Education Service (DACES)
http://www.derbyshire.gov.uk/education/adult_education/default.asp

Derbyshire Adult Community Education Service (DACES) http://www.derbyshire.gov.uk/education/adult_education/default.asp DACES jest największym dostawcą usług edukacyjnych dla osób dorosłych w Hrabstwie Derbyshire oraz jednym z największych w całej Wielkiej Brytanii. Założony w 1974 stanowi część Derbyshire County Council (DCC), zatrudniającej łącznie ok. 30 000 pracowników. DACES pracuje w 13 obszarach sektorowych (SSA), wskazanych przez Skills Funding Agency (SFA). 3,5 mln £ przeznaczane jest na „community learning”, uczenie nie prowadzące do kwalifikacji. Największą grupę stanowią kwalifikacje z zakresu ICT, jak również w zakresie „umiejętności dla życia”, wśród których najpopularniejszymi są Sztuka i rzemiosło oraz Zdrowie i uroda. Programy kształcenia oferowane są w 23 głównych centrach kształcenia oraz 80 dodatkowych.

 

 

logo IBE

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE)
http://www.ibe.edu.pl/pl/

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) jest placówką badawczą prowadzącą interdyscyplinarne badania naukowe nad funkcjonowaniem i efektywnością systemu edukacji w Polsce. Instytut uczestniczy w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych, przygotowuje raporty, sporządza ekspertyzy oraz pełni funkcje doradcze. Od 1 października 2010 r. Instytut zgodnie z Ustawą o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 96, poz. 618) przyjął formę instytutu badawczego. Funkcjonuje pod nadzorem Ministra Edukacji Narodowej.

 

 

targa Upter

Uniwersytet Ludowy w Rzymie (Upter)
http://www.upter.it/

UPTER został założony w Rzymie w 1987, jako stowarzyszenie kulturalne non-profit, działające na polu edukacji osób dorosłych. Kształcenie ustawiczne, które początkowo skierowane było do grupy osób starszych, zaczęło przyciągać zainteresowań szerszych grup osób dorosłych, zgłaszających potrzeby edukacyjne. UPTER stanowi punkt koordynacyjny działalności innych organizacji związanych z kształceniem dorosłych. W większości oferuje 50-godzinne kursy, trwające od października do czerwca, które ogłaszane w corocznym przewodniku. Największą część UPTER stanowi wydział lingwistyczny. Wśród grup zdefaworyzowanych, dla których prowadzone są wyspecjalizowane kursy wskazać można migrantów oraz bezrobotnych.

 

EVHL 

Estonian Non-formal Adult Education Association (ENAEA)
http://www.vabaharidus.ee/

ENAEA jest krajowym stowarzyszeniem organizacji zajmujących się edukacją pozaformalna oraz kształceniem osób dorosłych. Stowarzyszenie założone w 1994 i obecnie skupia 74 organizacji członkowskich z całej Estonii. Ponad połowa członków ENAEA to instytucje świadczące usługi edukacyjne dla osób dorosłych. Misją Stowarzyszenia jest wspieranie aspiracji członków, poprzez budowanie środowiska uczącego się, jak również poprzez zwiększanie publicznej świadomości na temat edukacji pozaformalnej. Obszarami zainteresowań ENAEA są: rozwój kwalifikacji zawodowych nauczycieli i menedżerów szkół dla dorosłych, zachęcanie grup zdefaworyzowanych do udziału w edukacji dorosłych, jak również rozwój podstawowych umiejętności i kluczowych kompetencji.

 

 

promealogo 

Hellenic Society for the Promotion of Research and Development Methodologies (PROMEA)
http://promea.gr/

PROMEA jest stowarzyszeniem non-profit założonym w 2006 w Atenach, zaangażowanym w przygotowanie i realizację 12 projektów unijnych w ciągu ostatnich 5 lat. PROMEA koordynuje projekty w zakresie rozwijania metod badawczych oraz implementacji innowacyjnych metod i narzędzi wspierających proces nauczania. Główne aktywności PROMEA skupiają się wokół rozwoju oryginalnych idei badawczych, projektowania, implementacji oraz analizy badań, projektowania usług edukacyjnych oraz prowadzenia szkoleń dla prywatnych i publicznych organizacji.