Questo sito utilizza i cookie che ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi acconsenti all'uso dei cookie. - This site uses cookies to help us How to provide quality services . By using Our Services you consent to the use of cookies.

impadalogodefinitivo400pxerasmuslogodefinitivo2

Select Language

Produkty projektu

  1. Kryteria mierzenia efektywności edukacji osób dorosłych z grup zdefaworyzowanych, pozwalające na zwiększenie zrozumienia potrzeb edukacyjnych oraz wsparcie instytucji edukacyjnych w zakresie tworzenia bardziej atrakcyjnych i efektywnych programów kształcenia (wsparcie dla 6500 trenerów i menedżerów).
  2. Narzędzie ewaluacji efektywności instytucji świadczących usługi edukacyjne dla osób dorosłych, w celu a) angażowania instytucji w proces samooceny, b) wsparcia rozwoju już istniejących ram (wsparcie dla 500 instytucji edukacji oraz 60 krajowych instytucji zarządzających).
  3. Rekomendacje dla instytucji świadczących usługi edukacyjne dla osób dorosłych w zakresie poprawy efektywności procesu kształcenia i dostosowania go do potrzeb osób z grup zdefaworyzowanych.
  4. Sieć instytucji projektu IMPADA, pozwalająca na wymianę doświadczeń i promocję rezultatów projektu.
  5. Organizacja międzynarodowej konferencji oraz 4 krajowych dni informacyjnych, dla łącznie co najmniej 275 uczestników.


Długookresowe korzyści 

  1. Akceptacja i adaptacja narzędzi wypracowanych w ramach projektu IMPADA przez instytucje świadczące usługi edukacyjne dla osób dorosłych w krajach Unii Europejskiej.
  2. Akceptacja narzędzi projektu IMPADA przez krajowe instytucje zaangażowane w procesy monitorowania, zapewniania jakości i ewaluacji systemów edukacji osób dorosłych w Europie, celem poprawy i rozwoju istniejących rozwiązań.
  3. Wzrost liczby osób dorosłych z grup zdefaworyzowanych, uczestniczących w programach uczenia się przez całe życie, skutkujące większym zaangażowaniem tych osób w społeczeństwie obywatelskim.