Questo sito utilizza i cookie che ci aiutano ad erogare servizi di qualità. Utilizzando i nostri servizi acconsenti all'uso dei cookie. - This site uses cookies to help us How to provide quality services . By using Our Services you consent to the use of cookies.

impadalogodefinitivo400pxerasmuslogodefinitivo2

Select Language

IMPADA projekti eesmärgid

  • Arendada ja parendada ebasoodsamas olukorras olevatele täiskasvanud õppijatele korraldatava koolituse mõju hindamist.
  • Suurendada ebasoodsamas olukorras olevate täiskasvanud õppijate ligipääsu õppimisele, laiendades õppimisvõimalusi.
  • Kaasata täiskasvanute koolitusasutusi tegevustesse, mis aitavad:
    • mõista ebasoodsamas olukorras olevate täiskasvanud õppijate õppimist mõjutavaid tegureid,
    • luua ja rakendada sobivaid meetodeid ebasoodsamas olukorras olevate täiskasvanute õppimise efektiivsuse parandamiseks,
    • vähendada erinevusi õpitulemustes,
    • propageerida võrdseid võimalusi pakkuvat ja kaasavat täiskasvanute koolitust.